Europski dan zaštite žrtava kaznenih djela

Izložbu pripremili: Stjepan Horvat i Dolores Mumelaš

Europski dan zaštite žrtava kaznenih djela obilježava se od 1990. godine, na prijedlog organizacije Victim Support Europe koja okuplja udruge podrške žrtava iz 31 zemlje Europe, uključujući i Republiku Hrvatsku. U zemljama članicama Europske unije, Europski dan zaštite žrtava kaznenih djela obilježava se 22. veljače s ciljem podizanja svijesti o pravima žrtava kaznenih djela.

Direktivom 2012/29/EU iz 2012. godine donesena su ključna pravila o minimalnim pravima žrtava kaznenih djela za sve članice Europske unije. Europska je komisija 2020. godine donijela i novu Strategiju za prava žrtava kaznenih djela za period od 2020. do 2024. godine. Strategija je usredotočena na osnaživanje žrtava, ojačavanje suradnje, poboljšavanje zaštite i potpore žrtvama i olakšavanje pristupu naknadi. Prava žrtava i svjedoka kaznenih djela u Republici Hrvatskoj, zajedno s pravilima postupanja u odnosu na iste, regulirana su Kaznenim zakonom i Zakonom o kaznenom postupku. Osim zakonskih propisa i ostalih posebnih zakona i podzakonskih akata  koje javnost ima na raspolaganju i Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja te druge slične organizacije čija je svrha i cilj pomoći žrtvama kaznenih djela.

Uz sve to, na raspolaganju je i niz dokumenata publikacija, od kojih su najznačajnije prikupljene i oblikovane u mrežnu izložbu, a sve s ciljem da se u široj javnosti podigne svijest o problematici žrtava kaznenih djela ali i da se građani upoznaju s pravima i mogućnostima koje imaju.

Zakonodavstvo Europske Unije:

Direktiva 2011/99/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskom nalogu za zaštitu (Službeni list Europske unije, L 338/2) Uredba (EU) br. 606/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima (Službeni list Europske unije, L 181/4)
Direktiva 2012/29/EU Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP (Službeni list Europske unije, L 204/123)

 

Zakonodavstvo Republike Hrvatske:

Zakon o kaznenom postupku Republike Hrvatske (NN 121/2011, 126/2019) Pravilnik o načinu provedbe pojedinačne procjene žrtve (NN 106/2017)
Kazneni zakon (NN 125/2011, 84/2021) Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/2008)

 

Publikacije Ureda za publikacije Europske Unije:

Agencija Europske unije za temeljna prava (2015). Žrtve kaznenih djela u EU‑u: Opseg i vrsta potpore žrtvama: sažetak Europska komisija (2020). Strategija EU-a za prava žrtava
Agencija Europske unije za temeljna prava (2021). Kaznena djela, sigurnost i prava žrtava: Istraživanje o temeljnim pravima: sažetak Glavna uprava za komunikacije (2019). Sigurnosna unija: Europa koja štiti: prema ujedinjenijoj, snažnijoj i demokratskijoj Uniji
Glavna uprava za komunikacije (2014). Jeste li znali? Ukratko o 10 prava EU-a Agencija Europske unije za temeljna prava (2019). Primjena povelje EU-a o temeljnim pravima u Hrvatskoj

 

Publikacije hrvatskih izdavača:

Đivanović, Đ., Seničnjak, A., Čalić-Jelić, M. (2018). Priručnik za žrtve kaznenih djela. Zagreb: Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću čalić-Jelić, M. (2018). Položaj i prava žrtava kaznenih djela. Zagreb: Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
Vodič za žrtve i svjedoke. Zagreb: Ministarstvo pravosuđa Štahan, M., Meštrović, M., Andrijašević, I. Imaš pravo!. Zagreb: Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja
Hećimović, I., Kolesarić, D. (2015).Priručnik za žrtve i svjedoke u kaznenom postupku. Virovitica: S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja Burić, Z., Lučić, B. (2017). Pravni i institucionalni aspekti položaja žrtve kaznenih djela u RH
Drožđan-Kranjčec, A. (2019). Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Zagreb: Ženska soba – Centar za seksualna prava