Europski dan zaštite žrtava kaznenih djela

Europski dan zaštite žrtava kaznenih djela obilježava se od 1990. godine, na prijedlog organizacije Victim Support Europe koja okuplja udruge podrške žrtava iz 31 zemlje Europe, uključujući i Republiku Hrvatsku. U zemljama članicama Europske unije, Europski dan zaštite žrtava kaznenih djela obilježava se 22. veljače s ciljem podizanja svijesti o pravima žrtava kaznenih djela.

Direktivom 2012/29/EU iz 2012. godine donesena su ključna pravila o minimalnim pravima žrtava kaznenih djela za sve članice Europske unije. Europska je komisija 2020. godine donijela i novu Strategiju za prava žrtava kaznenih djela za period od 2020. do 2024. godine. Strategija je usredotočena na osnaživanje žrtava, ojačavanje suradnje, poboljšavanje zaštite i potpore žrtvama i olakšavanje pristupu naknadi. Prava žrtava i svjedoka kaznenih djela u Republici Hrvatskoj, zajedno s pravilima postupanja u odnosu na iste, regulirana su Kaznenim zakonom i Zakonom o kaznenom postupku. Osim zakonskih propisa i ostalih posebnih zakona i podzakonskih akata  koje javnost ima na raspolaganju i Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja te druge slične organizacije čija je svrha i cilj pomoći žrtvama kaznenih djela.

Uz sve to, na raspolaganju je i niz dokumenata publikacija, od kojih su najznačajnije prikupljene i oblikovane u mrežnu izložbu, a sve s ciljem da se u široj javnosti podigne svijest o problematici žrtava kaznenih djela ali i da se građani upoznaju s pravima i mogućnostima koje imaju.

Zakonodavstvo Europske Unije:

Direktiva 2011/99/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskom nalogu za zaštitu (Službeni list Europske unije, L 338/2) Uredba (EU) br. 606/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima (Službeni list Europske unije, L 181/4)
Direktiva 2012/29/EU Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP (Službeni list Europske unije, L 204/123)

 

Zakonodavstvo Republike Hrvatske:

Zakon o kaznenom postupku Republike Hrvatske (NN 121/2011, 126/2019) Pravilnik o načinu provedbe pojedinačne procjene žrtve (NN 106/2017)
Kazneni zakon (NN 125/2011, 84/2021) Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/2008)

 

Publikacije Ureda za publikacije Europske Unije:

Agencija Europske unije za temeljna prava (2015). Žrtve kaznenih djela u EU‑u: Opseg i vrsta potpore žrtvama: sažetak Europska komisija (2020). Strategija EU-a za prava žrtava
Agencija Europske unije za temeljna prava (2021). Kaznena djela, sigurnost i prava žrtava: Istraživanje o temeljnim pravima: sažetak Glavna uprava za komunikacije (2019). Sigurnosna unija: Europa koja štiti: prema ujedinjenijoj, snažnijoj i demokratskijoj Uniji
Glavna uprava za komunikacije (2014). Jeste li znali? Ukratko o 10 prava EU-a Agencija Europske unije za temeljna prava (2019). Primjena povelje EU-a o temeljnim pravima u Hrvatskoj

 

Publikacije hrvatskih izdavača:

Đivanović, Đ., Seničnjak, A., Čalić-Jelić, M. (2018). Priručnik za žrtve kaznenih djela. Zagreb: Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću čalić-Jelić, M. (2018). Položaj i prava žrtava kaznenih djela. Zagreb: Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
Vodič za žrtve i svjedoke. Zagreb: Ministarstvo pravosuđa Štahan, M., Meštrović, M., Andrijašević, I. Imaš pravo!. Zagreb: Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja
Hećimović, I., Kolesarić, D. (2015).Priručnik za žrtve i svjedoke u kaznenom postupku. Virovitica: S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja Burić, Z., Lučić, B. (2017). Pravni i institucionalni aspekti položaja žrtve kaznenih djela u RH
Drožđan-Kranjčec, A. (2019). Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Zagreb: Ženska soba – Centar za seksualna prava

 

Izložbu pripremili: Stjepan Horvat i Dolores Mumelaš