Europski zeleni plan: izložba publikacija u povodu Dana Europe 2020.

Europski zeleni plan strategija je Europske komisije, jedan od šest glavnih prioriteta Komisije za razdoblje 2019.-2024., a cilj joj je postizanje održivosti gospodarstva EU-a. Strategijom se nastoji i zaštiti zdravlje i dobrobit građana Europske unije od rizika povezanih s okolišem, a Europski parlament i Europsko vijeće također su je poduprli. Naglasak europskog zelenog plana je na klimi, čistoj energiji, mobilizaciji industrije, učinkovitoj upotrebi resursa i pravednoj tranziciji. Kao ključan element za uspjeh plana navodi se uključenost i predanost javnosti. Kako bi javnost dobila sve valjane informacije o ovoj važnoj strategiji, povodom Dana Europe, Europski dokumentacijski centar Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu predstavlja publikacije i dokumente o europskom zelenom planu.

Izložbu su pripremile Ivana Kežić Pucketić i Dolores Mumelaš

PUBLIKACIJE

 

Što je europski zeleni plan?                                   Mehanizam za pravedniju tranziciju

 

Ulaganje u klimatski neutralno i                           Rezultati djelovanja EU-a u području klime
kružno gospodarstvo

   

Sporazum o klimi za sve Europljane                      Čista energija

   

Održiva industrija                                                     Akcijski plan za kružno gospodarstvo

   

Biološka raznolikost                                                Projekti za zeleno gospodarstvo koje financira EU

   

Izgradnja i obnova                                                    Održiva mobilnost

 

Uklanjanje onečišćenja                                            “Od polja do stola”

   

2021: Europska godina željeznice                          EU kao globalni predvodnik

 

Što ako ne učinimo ništa?                                      Što time dobivamo?

 

DOKUMENTI

 

Komunikacija Komisije Europskom                   Rezolucija Europskog parlamenta o
parlamentu, Europskom vijeću,                          europskom zelenom planu
Vijeću i socijalnom odboru i
Odboru regija

Zaključak Europskog vijeća o
Europskom zelenom planu