O Europskom dokumentacijskom centru

Europski dokumentacijski centar djeluje kao referentna točka za sve informacije povezane s djelovanjem Europske unije, omogućuje pristup publikacijama i dokumentima koje u digitalnom obliku objavljuje Ured za publikacije EU, pruža informacije o mogućnostima pristupa publikacijama EU u internetskom okruženju, osobito metapodatcima Ureda za publikacije EU, omogućuje cjelovito uključivanje publikacija o pitanjima vezanim uz EU u knjižnični katalog s njima povezanih nadležnih struktura, pruža odgovore na elektroničke upite Ureda za publikacije s ciljem utvrđivanja zanimanja s njima povezanih nadležnih struktura za nova izdanja koja ustanove i agencije EU izaberu u okviru svojih promidžbenih aktivnosti, surađuje s informacijskim centrima koji djeluju u sklopu mreže Europe Direct, mrežom Team Europe (ukoliko djeluje u državi članici) i ostalim mrežama EU. Djelovanje je također usmjereno na pružanje pomoći lokalnim zajednicama u njihovom boljem povezivanju s Europskom unijom, kao i na sklapanje sporazuma o suradnji s drugim tijelima u cilju šire uporabe izvora informacija o Uniji.