Tiskani izvori

  • Ugovori o osnivanju Europske zajednice/unije
  • Službeni list Europske unije, serije L i C (Offical Journal of the European Union), pripremni akti institucija koje sudjeluju u postupku donošenja odluka (Europska komisija, Europski parlament, Vijeće ministara, Gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija…)
  • sudska praksa Europskog suda
  • parlamentarna pitanja i rasprave
  • niz monografskih, serijskih i periodičkih publikacija svih institucija, agencija i tijela s različitih područja djelovanja
  • godišnji i mjesečni pregledi u izdanju Statističkog ureda EUROSTATA-a